ยานยนต์ โตโยต้าญี่ปุ่นเตรียมปรับกลยุทธ์การขายหลังยอดขายลด

Official whootah.com website news

Moderators: AMartin777, radial

Post Reply
thorng
Galactic Space Chicken
Posts: 192
Joined: Mon Sep 18, 2017 2:00 am

ยานยนต์ โตโยต้าญี่ปุ่นเตรียมปรับกลยุทธ์การขายหลังยอดขายลด

Post by thorng »

Image

บริษัท ยานยนต์ โตโยต้า หนึ่งในผู้นำด้านรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ 2018 เตรียมปรับกลยุทธ์การจำหน่ายรถยนต์ทุกประเภทของโตโยต้าในโชว์รูมกว่า 5,000 แห่งในประเทศ

แต่เดิมรถยนต์ของโตโยต้าจะถูกจำแนกประเภทไว้สี่แบบเพื่อให้เข้ากับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยตัวแทนจำหน่ายรถแต่ละแห่งจะจำหน่ายโดยมุ่งขายเพียงกลุ่มเป้าหมายเดียวเท่านั้น เช่น ตัวแทนจำหน่ายรถโตโยต้า (Toyota) จะมุ่งขายตลาดระดับบนที่รถมีราคาสูง ตัวแทนจำหน่ายรถโตโยเพ็ต (Toyopet) มุ่งขายตลาดกลาง ตัวแทนจำหน่ายรถโคโรล่า (Corolla) จะเน้นรถตลาดที่เป็นที่นิยม ยานยนต์ และตัวแทนจำหน่ายรถเน็ต (Netz) เน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น
Post Reply