ไอที ยอดเข้าชม “เฟสบุ๊ก” ต่อวัน ลดลงกว่าคาดการณ์ยอดเข้าชม “เ

This Forum is for posting your ride counts / lists / history!

Moderators: AMartin777, radial

Post Reply
thorng
Galactic Space Chicken
Posts: 192
Joined: Mon Sep 18, 2017 2:00 am

ไอที ยอดเข้าชม “เฟสบุ๊ก” ต่อวัน ลดลงกว่าคาดการณ์ยอดเข้าชม “เ

Post by thorng »

Image
ไอทีผลประกอบการสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก ต่ำกว่าคาดการณ์ในไตรมาสล่าสุด จากสัดส่วนการเข้าใช้เฟสบุ๊กชะลอตัวลง
ยอดผู้เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์รายวันในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา อยู่ที่ 1,490 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่กลับต่ำกว่าประมาณการณ์ที่ 1,510 ล้านราย โดยสหรัฐฯและแคนาดา มีสัดส่วนการใช้เฟสบุ๊กคงที่ แต่กลับลดลงในยุโรป ขณะที่อินเดีย อินโดนีเซีย ไอที และฟิลิปปินส์ มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุด
Post Reply