สุขภาพ"สมองเสื่อม" กับ "อัลไซเมอร์" คือโรคเดียวกันหรือไม่?

Anything else goes here! Parks, games, music, politics, world events, the state of your bathroom....

Moderators: AMartin777, radial

Post Reply
thorng
Galactic Space Chicken
Posts: 192
Joined: Mon Sep 18, 2017 2:00 am

สุขภาพ"สมองเสื่อม" กับ "อัลไซเมอร์" คือโรคเดียวกันหรือไม่?

Post by thorng »

Image

สุขภาพนับวันเราก็ยิ่งเจอผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์กันมากขึ้น หลายคนน่าจะเข้าใจอาการของทั้งสองโรคนี้เพียงแค่เป็นโรคของผู้สูงอายุที่มีความจำเสื่อม แต่จริงๆ แล้วทั้งโรคสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์มีอะไรมากกว่านั้น Sanook! Health จึงขอนำความรู้จากวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มาฝากกัน

โรคสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความเสื่อมของความจำ การคิดอ่าน การวางแผน ตัดสินใจการใช้ภาษา ทักษะในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมหรืออาชีพที่เคยทำได้ตามเดิม และอาจมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการสมองเสื่อม ที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 พบถึงร้อยละ 60-70 ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ สุขภาพ ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์สมองเสื่อม
Post Reply